Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Утврдување одговорност на судија или претседател на суд

Инфографик_Утврдување одговорност на судија или претседател на суд.png (999 KB)