Македонски Shqip English

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Првиот квартален извештај се однесува на работата на Државна комисија за спречување на корупција, за периодот јуни - август 2019 година и произлегува од претходно подговена и одобрена, нова методологија и индикатори за следење на работата на ДКСК. 

Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК