Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Инфографици - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Состав на Судскиот совет на РСМ

Судски Совет.jpg (2.89 MB)

 

Избор на судија во Основен суд

Избор на судија во основен суд.jpg (2.26 MB)

 

Оценување на работата на судија и претседател на суд

Оценување на работата.jpg (2.22 MB)