Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Оценување на судии

Инфографик_Оценување  на судии.png (556 KB)

 

05.11.2019