Македонски Shqip English

Kontakt

Instituti për të drejtat e njeriut

Rruga : Kiro Krstevski Platnik br.11-2/17
Shkup, 1000 ,Maqedoni

Tel.: (+389) 2 3243 331

Instituti për të drejtat e njeriut

Address: Kiro Krstevski Platnik br.11-2/17
Skopje, 1000, Macedonia

Telephone: (+389) 2 3243 331

e-mail: ihr@ihr.org.mk