Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

“Unë jam njeri, asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua”

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

PROJEKTE

Publikime

Dialogu juridik

Revista profesionale “Dialogu Juridik” e cila publikohet prej Institutit për të drejtat e njeriut këtë herë i mbështetur nga programi Civika Mobilatis . Botimin i parë i Dialogut juridik është publikuar në 20 Nëntor të vitit 2010,duke filuar nga botimi i 10 në qershor të vitit 2016.

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Трибина за транспарентна и отчетна Анти-дискриминациска комисија

15.11.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Недемократско ограничување на правото на протест

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Оценување на судии

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Утврдување одговорност на судија или претседател на суд

Partnere dhe donator

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss