Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

“Unë jam njeri, asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua”

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

PROJEKTE

Publikime

Dialogu juridik

Revista profesionale “Dialogu Juridik” e cila publikohet prej Institutit për të drejtat e njeriut këtë herë i mbështetur nga programi Civika Mobilatis . Botimin i parë i Dialogut juridik është publikuar në 20 Nëntor të vitit 2010,duke filuar nga botimi i 10 në qershor të vitit 2016.

Проект за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област

Одржана е втората правна обука за жени преприемачи од регионот Полог

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повик за учество на дводневна обука

Конференцијата “Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”

„Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”

Partnere dhe donator

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss