Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

“Unë jam njeri, asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua”

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

PROJEKTE

Publikime

Dialogu juridik

Revista profesionale “Dialogu Juridik” e cila publikohet prej Institutit për të drejtat e njeriut këtë herë i mbështetur nga programi Civika Mobilatis . Botimin i parë i Dialogut juridik është publikuar në 20 Nëntor të vitit 2010,duke filuar nga botimi i 10 në qershor të vitit 2016.

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ИНФОГРАФИК - Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за СО и РИ како основи за дискриминација

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 3

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Конференцијата „Градење заедничка иднина“ и саем на проекти

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ВИДЕО - Програма за застапување

Погледнете го илустративното видео за програмата за застапување на граѓани кои биле жртви на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во рамките на проектот "Заштита од дискриминација врз основа на СО и РИ"

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Прва работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Partnere dhe donator

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss