Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

"I am human, therefore nothing human is strange to me."

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

Projects

Publications

Legal dialogue

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Брифинг за новинари: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

Блупринт групата за реформи во правосудството денеска одржа брифинг за новинари посветен на правните последици од процесот на лустрација, како и на процесот на поништување на лустрацијата.

Заедно во борба против корупција

ВИДЕО: Извади ја корупцијата од под тепих

14.01.2020

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ВИДЕО: Резултати од компаративно истражување

09.01.2020

Partners & Donors

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss