Македонски Shqip English

Презентација на втор квартален извештај од следењето на работата на Судскиот Совет на РМ.