Македонски Shqip English

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Реакција по укинувањето на законот за спречување и заштита од дискриминација

Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација

Заштита од дискриминација

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Претприемачки донираат против КОВИД - 19

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

ВИДЕО: Финансирање на политички партии

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

ВИДЕО: Што е судир на интереси?

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Претприемачки против КОВИД - 19

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Eфикасна кривична правда: преглед на предметите иницирани од СЈО

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Aнализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите

Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација

КВИЗ: Препознај ја дискриминацијата

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Родовата еднаквост и образованието

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Трет квартален извештај за работата на ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Анализа за спроведување на антикорупциски превентивни и интерни мерки

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Квантитативно истражување за мерење на свесноста на граѓаните на Република Северна Македонија

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ВИДЕО: Заклучоци и препораки од набљудувањето на Судскиот Совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг-извештај за работата на Судскиот совет на РСМ бр. 6

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

ИНФОГРАФИК: Трет квартален извештај

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Aнализа на капацитетите и ресурсите на Jавното обвинителство во РСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Втора работилница за односи со јавноста

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Работен состанок на ССРСМ и ДКСК

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Обука за финансии, јавни набавки, царини и корупција

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Зошто родова еднаквост?

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографици за избор на судии

12.02.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Медиумски настан за Судски совет

03.02.2020

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Уредувачки денови на Википедија

07.02.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Огласи за избор на судии

30.01.2020

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

ВИДЕО: Истражување за работата на судската администрација

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Разрешување на судии и претседатели на судови

29.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Избор на нови членови на ССРСМ

28.01.2020

Правен дијалог

Повик зa научни трудови

Започнувајќи од 2020 година, стручното списание Правен дијалог кое го објавува Институтот за човекови права ќе излегува два пати во годината во електронска верзија.

Заедно во борба против корупција

Годишна конференција

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Брифинг за новинари: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

Блупринт групата за реформи во правосудството денеска одржа брифинг за новинари посветен на правните последици од процесот на лустрација, како и на процесот на поништување на лустрацијата.

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

15.01.2020

Së bashku në luftë kundër korrupsionit

Shkunde korrupsionin përfundi qilimit!

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ВИДЕО: Резултати од компаративно истражување

09.01.2020

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

ВИДЕО: Зголемен јавен надзор врз Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

09.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

08.01.2020

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Индикатори за независно судство кои се однесуваат на Судскиот совет според Европска мрежа на судски совети

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК

27.12.2019

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК - конференција

20.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Реакција по повод изборот на член на Судскиот совет на РСМ

19.12.2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството? - Експертска дебата

17.12.2019

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Завршна конференција и презентација на резултати од истражување

16.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Втор квартален извештај за периодот септември - ноември 2019

16.12.2019

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Проекција на филм „Bad еducation“

12.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Правните последици од процесот на лустрација сè уште остануваат во сила

12.12.2019

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Инфографик - резултати од истражување и компаративна анализа

11.12.2019

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Инфографик - ДКСК

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Ветинг процес на судството во РСМ

10.12.2019

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Резултати од истражување и компаративна анализа

05.12.2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Усвојување на годишните извештаи за работата на судовите

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот Совет на Република Македонија

Записници и извештаи од мониторинг на седниците на ССРМ

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Инфографик - Број на оформени предмети од ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Трибина за транспарентна и отчетна Анти-дискриминациска комисија

15.11.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Недемократско ограничување на правото на протест

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Оценување на судии

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Утврдување одговорност на судија или претседател на суд

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Обука од областа на работните односи

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Дружба во Shortbus

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Работилница за комуникациските потреби и капацитети на членовите на ССРСМ

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

ВИДЕО: Што е Државна комисија за спречување на корупција?

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Презентација на Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Често поставувани прашања: ДКСК

Сексизам

Накратко за сексизмот, неговите манифестации и последици.

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

БЛУПРИНТ ГРУПА: СЈО како институција треба да продолжи со работа

Заедно во борба против корупција

Повик за истражувачки стории

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

БЛУПРИНТ ГРУПА: Предложените амандмани би ја нарушиле интеграцијата и автономното постапување на СЈО

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Избор на членови на КСЗД

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Последен караван за информирање на граѓаните 

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Tрет Караван за информирање и едукација на граѓаните

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Блупринт група: СЈО како институција треба да се интегрира, а не преку ноќ да се асимилира во јавнообвинителскиот систем

Блупринт групата за реформи во правосудството денеска одржа прес конференција посветена на актуелните случувања во областа на правосудството. Изнесувајќи ги своите ставови во однос на предлог законот за Јавното обивинителство, Блупринт групата потенцираше дека не беше консултирана во однос на законот и дека за ваков системски закон потребна е јавна дебата, а не носење на законски решенија преку ноќ.

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Втор Караван за информирање и едукација на граѓаните

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Институции под лупа

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ИНФОГРАФИК - Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за СО и РИ како основи за дискриминација

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 3

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Конференцијата „Градење заедничка иднина“ и саем на проекти

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ВИДЕО - Програма за застапување

Погледнете го илустративното видео за програмата за застапување на граѓани кои биле жртви на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во рамките на проектот "Заштита од дискриминација врз основа на СО и РИ"

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Прва работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Проект за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повик за учество на дводневна обука

Заедно во борба против корупција

МАТНИ МИЛИОНСКИ ТЕНДЕРИ ЗА ВОДОВОДНА ОПРЕМА

Влатко СТОЈАНОВСКИ

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 2

Заедно во борба против корупција

ЕДНИ ФИРМИ ШИЈАТ, ДРУГИ KЕШИРААТ

автор: Александра Филиповска

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ВИДЕО - Измени во Законот за судскиот совет

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Блупринт група: Донесените закони се добра основа за промени, потребна е доследна имплементација

Проект за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ПОВИК ЗА ДВОДНЕВНА ОБУКА

Raporti numër 3 (periudha e raportimit: shkurt – prill 2019)

RAPORTI I MONITORIMIT PËR PUNËN E KËSHILLIT GJYQËSOR TË RM

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Брифинг за новинари - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик-мониторинг извештај бр. 3

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Што се дебатираше на Правниот факултет во Штип? (14.03.2019 година)

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повик за учество на дводневна обука

Конференцијата “Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”

„Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судски совет под лупа

Видеото е изработено во рамките на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Ефективност во избор на судии

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Отчетност на Судски Совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Ревизорски извештај

Одржана е правна обука за жени преприемачи од регионот Елбасан

Обуката е дел од правно - економскиот сервис за поддршка на жени претприемачи во рамки на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион“, што е поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Усвоен Законот за заштита и спречување од дискриминација

Пратениците денеска го донесоа Законот за заштита и спречување од дискриминација, кој е со европско знаменце и е услов за пристапни преговори со ЕУ, зададен од Европската комисија.

Дали е среќен 8ми март?

Марш за женски права

Марш за еднакви права, еднаква плата, достоинствен живот и должно почитување!

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Прес-конференција за итно донесување на предлог - Законот за спречување и заштита од дискриминација.

На прес-конференцијата беа изнесени барањата за итно донесување на предлог - Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на 7 мрежи на граѓански организации и 100 здруженија и фондации кои ги застапуваат правата на различни групи граѓани кои секојдневно се соочуваат со некаков вид дискриминација.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Кои претседатели ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Кои судии ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Бараме итно ставање на дневен ред на Собранието на Законот за социјална заштита и дополнувањето на Законот за заштита на деца

Закон за социјална заштита и дополнувањето на Законот за заштита на деца

На светскиот ден на социјалната правда, бараме и очекуваме, народните избраници да ги издигнат на приоритетно место, и да се заложат за исполнување на потребите на граѓаните од областа на социјалната заштита.

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Почетниот настан за одбележување на ИПА 2014 Грантова шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор“

На 31.01.2019 во, ЕУ Инфо центарот во Скопје, во рамките на Почетниот настан за одбележување на ИПА 2014 Грантова шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор", Институтот за човекови права го промовираше проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ .

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Полог - Р. Македонија

Првата од предвидените 12 обуки на двете страни на границата, беше на тема „Женски права и родова еднаквост, трговско право и отворање на трговски друштва“ и даде сеопфатен осврт на законските регулативи и потребните обрасци и документи во Р.Македонија поврзани со релевантните теми.

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан Р. Албанија

Обуката беше на тема „Женски права и родова еднаквост, трговско право и отворање на трговски друштва“ и даде сеопфатен осврт на законските регулативи и потребните документи во Р.Албанија поврзани со релевантните теми.

Вечери на женски права 2018

Документарен филм „Еднакви“

Вечери на женски права 2018

Премиера на докуменарниот филм „Еднакви“

Со филмот „Еднакви“ ја одбележуваме 110 годишнината од борбата за родова еманципација на нашите борки Роза Плавева и Наќие Бајрам.

Вечери на женски права 2018

8ми март одбележан со настан во рамките на Вечери на женски права 2018

Институтот за човекови права го организираше настанот за 8ми март кој се одржа во МКЦ – Кино Фросина во соработка со Канцеларијата на UN Women во Скопје, под покровителство на Град Скопје и во соработка со Шведската Амбасада во Скопје.

Повик за ангажирање на две лица

Институт за човекови права распишува повик за ангажирање на две лица со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 10 (десет) месеци со можност за продолжување.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период од октомври 2018 до јануари 2019

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Одржана е иницијална средба на партнерските организации со организациите соработници

На 22ри јануари 2019г. во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ се одржа иницијална средба на партнерските организации Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR и Центар за правни истражувања и анализи со организациите - соработници Здружение на судиите на Република Македонија и Здружение на судска администрација на РМ.

Konkurs për angazhimin e një personi përgjegjës për komunikimet dhe marrëdhëniet me publikun.

Instituti për të drejtat e njeriut (IHR) ka nevojë për një person përgjegjës për komunikimet dhe marrëdhëniet me publikun që të kujdeset për dukshmërinë e përgjithshme të punës së Institutit dhe ruajtjen e marrëdhënieve me publikun.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на ССРМ – 30.10.2018

Судскиот совет на Република Македонија (Советот) на 30.10.2018 година одржа две седници, во отсуство на Министерот за правда, Претседателот на Врховниот суд на РМ и еден член на Советот (оправдано отсутен) и изврши избор на судии и претседатели на судови.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Известување за одржан Јавен настан „Судски совет под лупа“ – Судскиот совет и неговата улога во правосудниот систем на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.1 : Избор на нов член на Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на РМ, во период од јуни 2018 до септември 2018 година, е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ“1, со цел оценка на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ). Проектот обезбедува континуитет на Институтот за човекови права во мониторирањето на работата на ССРМ, како продолжение на веќе спроведениот проект „Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на РМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повик за волонтери - #WikiGap edit-a-thon!

Шведската амбасада, во соработка со канцеларијата на UN Women во Скопје, во партнерство со НВОи од областа на граѓанскиот и женскиот активизам, независни експерти, и академската сфера, како и со поддршка на тимот на Споделено знаење - Викимедија Македонија (Википедија на македонски јазик), ќе организира Wikigap edit-a-thon за зголемување на бројот на текстови за истакнати жени од Македонија или значајни настани за родовата еднаквост на Википедија.

Вечерите на женски права 2018

Вечерите на женски права во Кинотеката на Македонија

Вечерите на женски права продолжуваат со проекции на 1 игран и 7 документарни филма, кои ќе се одржат во Кинотеката на Македонија, во периодот од 28 до 31 Мај.

Заедничка акција за итни реформи во судство

Брзина на правдата

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Транспарентност, отчетност и ефективност на ССРМ - Инфографици

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

20 ГОДИНИ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оваа година се одбележуваат 20 години постоење и функционирање на институцијата Народен правобранител на Република Македонија во чиј мандат и надлежност влегува заштитата на уставните и законски права на граѓаните на Република Македонија. Историски гледано, институцијата Омбудсман по форма и концепт постои околу два века, а своите почетоци ги бележи во Кралството Шведска каде за првпат била востановена во 1809 година. Во секое општество каде постои институција од вакови вид, истата претставува механизам кој суштински придонесува кон функционирањето на принципот на владеење на правото и претставува фактор кој ги илустрира демократските процеси на една земја.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализа - Транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

Заедничка акција за итни реформи во судството

Како до квалитетна правда во Македонија?

Како до квалитетна правда во Македонија? Видеото е изработено како дел од проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

До каде граѓаните можат да поднесат претставки против работењето на судиите и претседателите на судови?

Претставките и поплаките против работењето на судиите и претседателите на судови, граѓаните од сега ќе можат да ги поднесат во Судскиот совет на РМ наместо како до сега до Советот за утврдување на факти кој престана да постои.

Veprimi i përbashkët për reforma urgjente në gjyqësor

REFORMAT NË GJYQËSOR – tetor-dhjetor 2017

Raporti i dytë i Monitorimit është vazhdim i Raportit të parë “Reformat në gjyqësor – nga Pribe 1 deri në Pribe 2 dhe më tej”, dhe i përket tremujorit të fundit të vitit 2017. Edhe ky raport bazohet mbi po të njëjtat dokumente që përcaktojnë PRIORITETET URGJENTE TË REFORMAVE (PUR) dhe është përpiluar kryesisht duke ndjekur Metodologjinë e Matricës së Monitorimit, të zhviluar në kuadër të këtij projekti.

Институционален грант

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ФОРУМОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПОСВЕТЕН НА ПРАВАТА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

На 6 декември 2017 година (среда) во ЕУ Инфо Центарот, во организација на Институтот за човекови права се одржа Форумот за човекови права посветен на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија по повод Меѓународниот ден на човекови права и слободи - 10-ти декември.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Инфографик-мониторинг извештај бр. 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Со жалење Ве известуваме дека почина нашиот истакнат член на Институтот за човекови права – Стамен Филипов, пензиониран правник од АРМ со чин потполковник, кој своите пензионерски денови ги посвети на поднесување на иницијативи пред Уставен суд за преиспитување на уставноста на многу закони и законски решенија.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти - бр. 4

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

Институтот за човекови права (ИЧП) објавува повик за објавување на статии во стручното списание „Правен дијалог“ во рамките на Институционалниот грант, поддржан од програмата на Цивика Мобилитас. Краен рок за доставување на статиите е 01 декември 2017 година.

Институционален грант

СТУДИСКА ПОСЕТА ВО СТРАЗБУРГ

Членовите на Извршната канцеларија и Претседателката на Институтот за човекови права (ИЧП) успешно ја реализираа студиската посета во Стразбург, Франција во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Видео за третиот мониторинг извештај

Видео од третиот мониторинг извештај за период од мај до јули 2017 за работата на ССРМ и Советот за утврдување на факти. Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти“.

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

ПРАВОТО НА ПОСВОЈУВАЊЕ НАСПРОТИ ПРАВАТА НА ПОСВОЕНИТЕ ДЕЦА

Посвојувањето како правен институт со кој што по правен пат се создава родителски однос според одредбите за посвојување во нашиот Закон за семејство се овозможува посвоеното дете да биде повторно запишано во матичната книга на родените врз основа на решението за потполно посвојување во кое што како родители на детето се запишуваат посвоителите, а личното име на посвоеникот и местото на раѓање се запишуваат согласно спогодбата на посвоителите. По извршениот нов упис во матичната книга на родените, матичарот е должен да ја извести матичната служба заради бришење на стариот упис (чл. 112 ст. 2 од ЗС). Иако повторниот упис на детето во книгите на матичната евиденција е легално извршен врз основа на решение донесено од надлежен државен орган, сепак го нарушува првичниот идентитет на детето кој што го добило со раѓањето. Дали во ваков случај се работи само за нарушување на правото на идентитет на малолетното дете или за целосно одземање на дел од неговиот идентитет поради бришењето на стариот упис, е прашање со кое ќе се занимава стручната јавност доколку биде покренато прашањето за усогласување на овие законски решенија со меѓународните стандарди.

ПОВИК

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

Институтот за човекови права објавува повик за објавување на статии во „Правен дијалог“.

Трет мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија

Трет мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија, за прва половина на 2017 година.

Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ

Видео од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Погледнете го видеото кое дава краток преглед на работата на Судскиот совет и Советот за факти за периодот од ноември 2016 година до април 2017 година.

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 година

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 година

Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2016 година

Судскиот совет на Република Македонија, согласно со член 135 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 03.7.2017 година го разгледа и го усвои Извештајот за работата на Судскиот Совет на Република Македонија за 2016 година

Покана за Тркалезна Маса

Неформалната иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ спроведувана од Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата сите за правично судење, а финансиски поддржана со ад хок грант од програмата на Цивика Мобилитас Ве поканува на тркалезна маса која ќе се одржи на ден 11.07.2017г. (вторник) од 11.00 до 13.00 часот во хотел Холидеј Ин во Скопје.

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот Совет на Република Македонија

Резиме од мониторингот на седницата на Судскиот совет на РМ - 3 јули 2017 година

На 3 јули 2017 година Судскиот совет го усвои Годишниот извештај за работа на ССРМ за 2016 година...

Медиа

Видео „Измени за правен систем без дискриминација“

Ново видео на ИЧП насловено „Измени за правен систем БЕЗ дискриминација“ врз основа на препораките од истоименото истражување.

Правен дијалог

Ново четиринаесетто издание на стручното електронско списание Правен Дијалог

Со задоволство Ве информираме дека четиринаесетотто издание на Правниот дијалог е достапно на следниот линк.

Правен дијалог

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

УПАТСТВО ЗА ОБЈАВА НА СТАТИЈА ВО ПРАВЕН ДИЈАЛОГ

Зголемен јавен надзор над работата на Судскиот совет на Република Македонија

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.2

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Презентација на вториот квартален извештај од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Видео: Судски совет на РМ

Видеото за работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвено во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје.

Анализа

„Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика“

Oваа анализа е изготвена во склоп на проектот „Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права“ имплементиран од страна на Центарот за уп- равување со промени и Институтот за човекови права, а финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје.

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

Недостатоци во Законот за кривичната постапка кои ги ограничуваат човековите права и слободи

Зголемен јавен надзор над работата на Судскиот совет на Република Македонија

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.1

Ова е првиот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од ноември 2016 до јануари 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори.

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на Република Македонија

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ

Институтот за човекови права објавува оглас за изработка на видео материјал за работата на Судскиот совет на РМ...

Основна анализа на работењето на Судскиот совет на Република Македонија

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија претставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ.

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.11.2015 година и ко-финансиран од Британската Амбасада во Скопје (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

Тематски анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

Влијанието на законската регулатива и јавните политики за јавните набавки за почитување на човековите права

Неспорна е оценката дека во Република Македонија законската регулатива која е усогласена со европските стандарди, во практиката нецелосно и несоодветно се имплементира. Сепак, не ретко токму правните празнини или нејасните, двосмислени и недоречени законски решенија се причина за повреда на основните човекови права. Вакви практики може да се најдат во повеќе закони и други прописи за кои законодавецот посочува дека се „усогласени со законодавството на ЕУ“, иако споредбата го покажува спротивното. На ваквите отстапувања во континуитет укажуваат и меѓународните организации, првенствено Европската комисија во своите извештаи за напредокот на земјата за приклучување кон Унијата...

ПОКАНА за ФОРУМ

ПОКАНА за ФОРУМ на тема „Состојбата во Република Македонија vis a vis човековите права и слободи“ по повод Меѓународниот ден на човековите права 06. 12.2016 , Јавна соба Почеток 12:00 часот

Мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет на РМ

Институтот за човекови права изготви мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет. Апликацијата може да ја преземете бесплатно на Play Google и на Apple Store под името „Sudski sovet pod lupa“. Тука ќе ги најдете сите тековни информации и извештаите изработени во рамките на проектот за работата на Судскиот совет на РМ.

 

Повик за објавување на статии во стручно списание Правен дијалог

Институтот за човекови права (ИЧП) објавува трет Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас.

Зголемен јавен надзор врз работата на Судски Совет на Република Македонија

Повик за учество во дискусија во рамки на фокус група

Институтот за човекови права во рамки на проектот „Зголемување на јавниот надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“, поддржан од Британска Амбасада, Скопје, организира дискусија во рамки на фокус група која ќе се одржи на 28 ноември 2016 во 15:00 часот во Скопје.

Институтот за човекови права – дел од работната група за измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Институтот за човекови права (ИЧП), заедно со група граѓански организации и претставници на релавантни институции на покана на Министерството за труд и социјална политика, активно учествуваат во работната група за измени и дополнувања на Законот за спречување и заштита од дискриминација...

Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Покана за конференција на тема „Нова генерација истражувачки новинари - предизвици и перспективи“

Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права

ПОВИК за пријавување на новинари на Обуката за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за пријавување на новинари на Обуката за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство кој се спроведува во рамки на проектот.

Стратешко планирање за 2016-2020

На 24 и 25 септември 2016 Институтот за човекови права во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата Цивика Мобилитас одржа успешна партиципативна работилница за стратешко планирање за 2016-2020 , водена од надворешен консултант г-ѓа Неда Малевска Сачмаровска. На работилницата присуствуваа членовите на Управниот и Советодавниот Одбор на ИЧП како и извршната канцеларија на Институтот.

Правен Дијалог

Ново издание на стручното електронско списание Правен Дијалог

Со задоволство Ве информираме дека единаесеттото издание на Правниот дијалог е достапно на следниот линк.

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД НАЈАВЕНИОТ ИЗБОР НА СУДИИ ОД СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

Во врска со најавениот избор на 28 судии од страна на Судскиот совет на Република Македонија на 5 септември 2016 година, Институтот за човекови права смета дека на овој начин се врши еден вид на напад врз независноста и непристрасноста на судиите.

Месечен извештај од мониторинг на седниците на Судскиот совет на РМ

Извештајот од мониторингот на седниците на Судскиот совет на РМ за јули 2016 може да се превземе тука.

КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТАТИИТЕ - 15 СЕПТЕМВРИ, 2016

ПОВИК ЗА ОБЈАВА НА СТАТИЈА ВО ПРАВЕН ДИЈАЛОГ

Почитувани,
Институтот за човекови права (ИЧП) објавува втор Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас. Воедно Ве потсетуваме дека Стручното списание „Правен дијалог“ ќе се издава квартално, во електронски облик на веб страната на ИЧП и во истиот ќе се објавуваат стручни статии на актуелни теми од областа на човековите права и владеење на правото.

Доколку сте заинтересирани за пишување, Ве молиме да не исконтактирате што поскоро на емаил: ihr@ihr.org.mk заради понатамошни технички упатства.

Крајниот рок за доставување на статиите е 15 септември 2016 година.


Претседател на ИЧП,
Маргарита Цаца Николовска

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Со жалење Ве известуваме дека ненадејно почина нашиот истакнат член на Советодавниот Одбор на ИЧП – Махмут Јусуфи, кој што е поранешен Претседател на Уставниот суд на Република Македонија.

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) НА БРИОНСКАТА ИЗЈАВА ЗА НАЧЕЛАТА НА НЕЗАВИСНОСТ НА СУДСТВОТО

Поддршката на Институтот за човекови права (ИЧП) на Брионската изјава за начелата на независност на судството

Соопштение на ИЧП

Институтот за човекови права (ИЧП) воден од својата мисија и од својата визија, по пат на ова соопштение го изнесува својот став во однос на штрајкот на судските службеници...

КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ НА ПРЕДЛОГ - СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2016-2020 ГОДИНА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Институтот за човекови права даде коментари и забелешки на Предлог Стратегијата во правосудниот сектор 2016-2020...

ПОРАКА НА ВИСОКИОТ КОМЕСАР ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ДЕНОТ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 2015

На Денот на човековите права оваа година, ние сакаме светот да размисли за значењето на слободата. Слободата е идеал што го пронижува она што денес го препознаваме како меѓународно право за човекови права, нормите и прописите кои ги штитат и гарантираат нашите права...

Реакција на Институтот за човекови права по објавеното соопштение за јавност на Основен суд Скопје 1 од 1 септември 2015

Соопштението на Основниот суд Скопје 1 Скопје од 1 септември 2015 година со кое ја информира јавноста дека го прифатил барањето на адвокатот Никола Додевски, снимките од телефонските разговори и транскрипти да не можат да бидат доказ во предметите кои се водат против високи владини функционери...

„Независен Судски совет на Република Македонија - стремеж и предизвици“ дел од „Мрежа 23“

Записници од Седници на судскиот совет