Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Прес-конференција за презентација на втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Работилнца за изработка на Акционен план за Судскиот совет