Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

„Јас сум човек, ништо човечко не ми е туѓо“

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

Проекти

Публикации

Правен дијалог

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ

Видео од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Погледнете го видеото кое дава краток преглед на работата на Судскиот совет и Советот за факти за периодот од ноември 2016 година до април 2017 година.

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 година

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 година

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Судскиот совет на Република Македонија, согласно со член 135 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 03.07.2017 година го разгледа и го усвои Извештајот за работата на Судскиот Совет на Република Македонија за 2016 година

Покана за Тркалезна Маса

Неформалната иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ спроведувана од Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата сите за правично судење, а финансиски поддржана со ад хок грант од програмата на Цивика Мобилитас Ве поканува на тркалезна маса која ќе се одржи на ден 11.07.2017г. (вторник) од 11.00 до 13.00 часот во хотел Холидеј Ин во Скопје.

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот Совет на Република Македонија

Резиме од мониторингот на седницата на Судскиот совет на РМ - 3 јули 2017 година

На 3 јули 2017 година Судскиот совет го усвои Годишниот извештај за работа на ССРМ за 2016 година...

Partners & Donors

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss